Lær mere om dagpegne

business

For at modtage dagpenge skal man opfylde følgende kriterier:

 

Man skal være registreret som arbejdssøgende i det lokale jobcenter

 

have været medlem af en a-kasse i minimum et år, gælder dog ikke for studerende.

 

have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis man er fuldtidsforsikret. gælder ikke for studerende.

 

Hvis man er deltidsforsikret skal man have været i beskæftigelse i minimum 34 uger i løbet af de sidste 3 år.

 

Studerende skal melde sig ind i en a-kasse senest 14 dage efter endt studie, hvis ikke de gør det skal de ligesom alle andre vente 1 år efter at være meldt ind i en a-kasse, før de kan modtage dagpenge.

 

Undtagelser i forhold til disse kriterier er nyuddannede og værnepligtige. Man har ret til at modtage dagpenge i 4 år hvis man opfylder disse kriterier. Den højeste dagpengesats er på 703 kr. om dagen - det svarer til 3.515 kr. om ugen. Er man deltidsforsikret, er den højeste sats på 469 kr. om dagen, hvilket svarer til 2.345 kr. om ugen (2008)

 

Husk at du ikke er sikret dagpenge hvis du kun er medlem af en fagforening.

 

Og husk at dagpengesatsen er den samme for alle a-kasser. tjek dagpengesatsen 2011

 

Tilbage til a-kasser forside