Læs og lær mere om a-kasser.

business

 

En a-kasse eller er en organisation som man frivilligt kan melde sig ind i. En a-kasse har til formål at forsikre en mod arbejdsløshed frem for kontanthjælp. For at en a-kasse har lov at eksistere skal den være godkendt af staten. Mange a-kasser har også tilknyttet en fagforening. Man kan selv vælge om man vil være medlem af både a-kasse og fagforening eller kun a-kasse.

For at en a-kasse skal godkendes af staten, skal den yde visse service til dets medlemmer:

 

udbetaling af dagpenge, feriedagpenge, orlovsydelse til børnepasning og efterløn

    vejledningssamtaler

    indberetning til jobcetrene

    styrkelse af indsatsen for at bringe ledige i job

Udover disse service yder mange a-kasser også kurser og rådgivning.

 

I modsætning til feks. forsikringsselskaber skal a-kasserne ikke tjene penge på det arbejde de yder, men er organisationer hvor medlemmerne har sluttet sig sammen for at sikre sig mod arbejdsløshed. Ens kontingentet går udelukkende til finansiering af dagpenge og administration af a-kassen.

Der er rigtig mange a-kasser at vælge imellem. I dag er der 29 statsanerkendte a-kasser. A-kassernes tilsynsmyndighed er Arbejdsdirektoratet, der hører under Beskæftigelsesministeriet.

 

Tilbage til a-kasser